Joi, 25 februarie, sedință de Consiliu Local

Joi, 25 februarie 2021, la orele 13, la sala mică de la Casa de Cultura ,,Elisabeta Bostan” din Buhuși, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Buhuși. Ședința este publică, intrarea cetățenilor este liberă. Se vor respecta măsurile de prevenție anti-covid (purtare mască). Cele mai importante puncte de pe ordinea de zi sunt reliefate în roșu, sau albastru, în ordinea importanței, din punctul nostru de vedere. Ședința va fi transmisă LIVE pe Gazeta de Buhuși.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.3 din HCL nr.46/28.03.2019 ,privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Orașului Buhuși.
 2. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.1 din HCL nr. 193/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Buhuși în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Buhuși, pentru anul școlar 2020 -2021
 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ de Protecţie a Copilului de la nivelul oraşului Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
 4. Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei nr.2 și anexei nr.3 din H.C.L. nr. 199/23.12.2020 ,privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole (intravilan, extravilan), terenuri utilizate în scop utilitar(persoane juridice, fizice), amplasare chioşcuri, terase de vară și Piața Centrală Agroalimentară.
 5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a unui număr de 13 (treisprezece) contribuabili care au executat reabilitarea termică a locuinţelor în anul 2020
 6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea  Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orasului Buhuși si ale serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi (vezi proiect aici)
 7. Proiect de Hotărâre privind actualizarea suprafeței aferente Contractului de concesionare nr.3988/02.05.1996, conform noilor măsurători cadastrale, având ca destinație construcție garaj pe teren concesionat, încheiat între Consiliul Local Buhuși și domnul Zaharia Ciprian
 8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2020 al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi
 9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2020 al Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi
 10. Proiect de Hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de către Camera de Conturi Bacău prin Raportul de follw-up nr.108/22.01.2021 și prin Decizia nr.6/2 din 04.02.2021 – de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.6/25.01.2018, precum și aprobarea inițierii demersurilor în vederea recuperării unor prejudicii
 11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2020 al Orașului Buhuși- inițiator Primarul orașului Buhuși;
 12. Proiect de Hotărâre privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite restante (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedaţi în cursul anilor 2018-2021-
 13. Proiect de Hotărâre privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a ”Listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2021
 14. Proiect de Hotărâre  privind completarea componenţei comisiei pentru activități economico financiare, buget și investiții a Consiliului Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău
 15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2020 al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuşi
 16. Proiect de Hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2020 al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi
 17. Proiect de Hotărâre privind transformarea postului vacant de asistent medical de la Compartimentul Explorări funcționale în post vacant de Bioinginer medical, conform poziției nr.19 din Anexa II, punctul 2.a3 din Legea nr.153/2017 și mutarea acestuia în cadrul Compartimentului A.T.I din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi
 18. Proiect de Hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local Buhuși nr. 203/23.12.2020 pentru înființarea a trei secții sportive noi: șah, tenis de masă, tenis de câmp în cadrul Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși
 19. Proiect de Hotărâreprivind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2020 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi
 20. Proiect de Hotărâreprivind convocarea adunăriiproprietarilor de terenuri din orașul Buhuși pentru desemnarea membrilor acestora în Comisia locală de fond funciar, în conformitate cu prevederile H.G. nr.890/2005
 21. Proiect de Hotărâreprivind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2020 al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi
 22. Raportul Primarului privind starea economică, socială, de mediu şi gestionării bunurilor oraşului Buhuşi pe anul 2020.
 23. Raport privind activitatea desfăşurată de către S.P.C.L.E.P. Buhuşi în cursul anului 2020.
 24. Informare privind activitatea desfasurata de către Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi în îngrijirea cazurilor confirmate pozitiv sau al suspecților de îmbolnăvire Covid-19, pe anul 2020.
 25. Raport de activitate privind activitatea desfăşurată de către Poliția Locală Buhuși în cursul anului 2020.
 26. Diverse.

 

Recommended For You