Sedinta ordinara de Consiliu Local Buhusi

Maine, 29 sept. 2022, Consiliul Local Buhuşi este convocat în şedinţă ordinară ce va avea loc la ora 14.00, la sediul Primariei Buhusi din str. Republicii, nr. 5, cu proiectul ordinii de zi de mai jos. Intrarea este libera, dar nu vi se garanteaza libertatea de exprimare si nici neexpulzarea din sedinta!
Ordinea de zi:
1. Proiect de Hotărâre privind suplimentarea suprafeței drumului vicinal DV 398 aprobat prin HCL nr.194/2021 cu suprafața de 7039 mp, precum și constatarea că aparține domeniului public al UAT Buhuși suprafața totală rezultată de 11.949 mp a drumului vicinal DV 398.
2. Proiect de Hotărâre privind privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii terenul în suprafață de 96 mp, situat în Buhuşi, Str. 9 Mai, nr.5, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor cadastrale, de notare în cartea funciară și de evaluare, în vederea concesionării directe.
5. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, precum și modificarea obiectivelor de investiții pe anul 2022 .
6. Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a orașului Buhuși și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietatea publică a orașului Buhuși, către Scoală Gimnazială “Ștefan cel Mare” Buhuși.
8. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 1/14.01.2015 ,,privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși”.
9. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparține domeniul public al U.A.T. Buhuși a drumului de acces – zonă Grădinița cu program normal nr.6 – în suprafață totală de 1522,87 mp;
11. Proiect de Hotărâre privind aplicarea unei reduceri de 20% a facturilor curente emise de operatorul CRAB Bacău – secția Buhuși, începând cu data de 01.01.2023 – Inițiatori: consilierii locali PNL și ProRomânia.
-Raportul de activitate consilier local Vinca Doru.
-Raportul de activitate consilier local Cojocaru Cristian.
-Raportul de activitate consilier local Șarban Gheorghe.
-Raportul de activitate consilier local Teslaru Vasile.
-Raportul de activitate consilier local Buculei Vasile Daniel.
-Raportul de activitate consilier local Burhui Florin Bogdan.
-Raportul de activitate consilier local Scriitoru Ovidiu.
-Raportul de activitate consilier local Pintilie Cristian Ctin.
21. Diverse.

Recommended For You