Joi, 27 oct., sedinta de consiliu Local

Joi, 27 octombrie 2022, va avea loc sedinta Consiliului Local Buhusi la ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu proiectul ordinii de zi dat mai jos.

In opinia noastra, punctele importante ar putea fi:

  • regulamentul de folosire al microbuzului scolar (PH-4)
  • regulamentul pentru acordarea premiilor elevilor olimpici (PH-6)
  • rectificarea de buget (PH-9), unde se redirectioneaza sume importante catre plata facturilor crescute la energie electrica si termica.

Ordinea de zi a sedintei:

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită si dreptul de servitute către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivului, a suprafeței de 24 mp de teren ocupat definitiv, ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, teren pe care se află PTCZ 36, situat în strada Primăverii, necesar finalizării lucrării” Extindere contorizare inteligentă cu automatizare rețea medie tensiune și integrare SCADA din zona urbană, județul Bacău”
2. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii terenul în suprafață de 11 mp, situat în Buhuşi, Str. Tineretului, Bl.9, Sc.A, parter, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare, în vederea concesionării directe
3. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii bunul imobil – teren în suprafață de 120 mp, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai, nr.13bis, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de evaluare, în vederea vânzării directe.
4. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor școlare ce aparțin UAT- Orașul Buhuși – initiator Primarul Orașului Buhuși.
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu plata în rate, pe o perioadă de 5 ani și stabilirea cuantumului ratei și a dobânzii lunare, cu începere de la data de 01.09.2021 până la data de 31.08.2026, a imobilului cu destinația de locuinţă aflată în fondul locativ al orașului Buhuși din strada Tineretului, blocul 8, scara C, apartamentul 25, pentru doamna Lungu Tincuța, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 45/28.02.2018 și H.C.L. nr. 110/30.06.2021.
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de recompense elevilor care au obţinut distincţii/rezultate deosebite – Premiul I, II, III, premii speciale, mențiuni sau medalii – aur, argint, bronz la fazele judeţene, regionale sau naționale ale Olimpiadelor școlare, precum si profesorilor/instructorilor/coordonatorilor .
7. Proiect de Hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu nr cad 64894 – detinator UAT Buhusi (rezerva a comisiei locale de fond funciar) pentru obtinerea suprafetei de 1100 mp categoria păsune, suprafaţă inscrisă în fişa tehnica a domnului Ailoaie I. Mihai, validat în anexa 3 pozitia 55.
8. Proiect de Hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu identificatorul cadastral 11072 situat in tarlaua 45, parcela 866 in suprafata actuala de 44321 – detinator UAT Buhusi (rezerva a comisiei locale de fond funciar) pentru obtinerea suprafetei de 5400 mp, inscrisa in fisa tehnica a domnului Ailoaie I. Mihai, pentru obţinerea suprafeţei totale de 1.04 ha teren arabil validată în anexa 3 pozitia 55.
9. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2022.
10. Diverse.

Recommended For You