Modele de cereri pentru elevii cu deficiențe (CES) la Evaluările Nationale si Bacalaureat

Elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) care participă la Evaluările Nationale sau Bacalaureat 2023 vor avea asigurate condițiile de egalizare a șanselor daca parintii acestora vor depune o cerere in care sa precizeze deficientele copilului lor. Modelul de cerere care trebuie depusă la unitatea de învățământ a fost publicată – vezi mai jos modelele (click pe text).

MODEL AICI pentru EVALUAREA NATIONALA     si      MODEL AICI pentru BACALAUREAT.

Documentele justificative care vor fi anexate cererii – click pe imagine pentru marire

Amintim că cererea este adusă, de regulă, înainte de organizarea simulărilor naționale, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în calendarul examenelor naționale, conform procedurii. Potrivit procedurii, cererea înregistrată la unitatea de învățământ este valabilă atât pentru simularea examenelor naționale, cât și pentru examenele naționale. „În cazul în care intervin modificări față de cererea inițială, părinții tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori care fac obiectul prezentei proceduri se pot adresa cu o nouă cerere, în perioada prevăzută de calendarele examenelor naționale pentru înscrierea candidaților”.

Art. 4 alin. (1) din procedură stabilește că „părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori cu deficiențe vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare (tulburare de spectru autist cu sau fără tulburări de sănătate intelectuală asociate, tulburări specifice de învățare, tulburări cu deficit de atenție/ hiperactivitate, tulburări de dezvoltare intelectuală și alte tulburări de neurodezvoltare) se vor exprima în scris, de regulă, înainte de simularea examenelor naționale, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în Calendarul de desfășurare al examenelor naționale, privind înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la evaluarea națională/înscriere absolvenților clasei a XII-a/a XIII-a la examenul național de bacalaureat, solicitând conducerii unității de învățământ adaptarea condițiilor pentru susținerea examenului, conform prevederilor prezentei proceduri.

Solicitarea se face în baza certificatului de orientare școlară și profesională/a certificatului de încadrare în grad de handicap/a certificatului A5 eliberat de medicul specialist/a unei adeverințe medicale eliberate de medicul specialist din comisia medicală județeană/a Municipiului București de orientare școlar-profesională”.

Procedura PENTRU PROFESORI SI DIRECTORI DE SCOLI

Procedura Ministerului Educației cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul national de Bacalaureat – sesiunea 2023 – data mai jos

Procedura_ME_egalizarea_sanselor_examene_nationale

sursa: Edupedu

Recommended For You