Ultima sedinta de consiliu local din 2022

Maine, 20 dec. 2022, va fi ultima sedinta de Consiliu Local din acest an. Subiecte fierbinti pe agenda consilierilor:
-Pct.5 = impozite si taxe locale… indexare de cate ori?
-Pct.13 = rectificare de buget pentru primarie si modificare lista de investitii … este a doua oara in decurs de o saptamana (sedinta 13 dec. aici). De ce? Se va discuta de cinema?
-Pct. Diverse:
– de ce s-a daramat cinematograful cand incepuse refacerea lui?
– de ce proiectul strazii I.I. Brad are sincope?
– cand se mai termina str. M. Voievod? locuitorilor acestei strazi li se va scadea impozitul?
– cine plateste pentru spalatul strazilor de catre constructori?
– de unde vor veni bani pentru plata maririi cu 10% asalariilor functionarilor primariei?
Ordinea de zi a sedintei propuse de primar:
Consiliul Local Buhuşi va fi in şedinţă ordinară ce va avea loc mâine, începand cu ora 14.00, la sediul din str. Republicii, nr. 5, cu proiectul ordinii de zi dat mai jos:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Complexului de Servicii Comunitare, din cadrul Direcției de Asistență Socială Buhuși, administrate și finanțate din bugetul local pe anul 2023
2. Proiect de Hotărâre privind însușirea documentaţiei cadastrale nr.65090 și a documentației de evaluare nr.43080/24.11.2022, precum și stabilirea prețului de vânzare a bunului imobil – teren în suprafață de 140 mp, situat în Buhuşi, Str. Ceahlău, nr.2A
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu plata în rate, pe o perioadă de 3 ani și stabilirea cuantumului ratei și a dobânzii lunare, cu începere de la data de 01.01.2023 până la data de 31.12.2025, a imobilului cu destinația de locuinţă aflată în fondul locativ al orașului Buhuși din strada Ion Ionescu de la Brad, blocul 7, scara A, etajul 2, apartamentul 7, pentru doamna Veliche Ana-Maria, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 45/28.02.2018 și H.C.L. nr. 110/30.06.2021
4. Proiect de Hotărâre privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea şi comunicarea prin poştă a documentelor de executare silită
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2023
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole (intravilan), terenuri utilizate în scop utilitar(persoane juridice, fizice), amplasare chioşcuri, terase de vară și Piața Centrală Agroalimentară, pentru anul 2023
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere aflate în derulare, a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării locurilor de parcare de reşedinţă, pentru anul 2023
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru terenuri agricole (extravilan), pentru anul 2023 – inițiator Primarul Orașului Buhuși.
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru 2 chiriași din orașul Buhuși
10. Proiect de Hotărâre privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite restante (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) pentru 3 contribuabilii – persoane fizice, decedați în cursul anului 2022
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă nedeterminată a echipamentului RMN achiziționat în cadrul proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344 către Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși
12. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparțin domeniului public bunurile imobile strada Fundătura Tineretului, strada Siretului, strada Voioagă I, strada Mircea Voievod, strada Ceahlău, strada Doctor Carol Davila, strada Mihai Eminescu, strada Primăverii, strada Tineretului DC 2, strada
Tineretului DC 3, strada Vasile Alecsandri, strada Voioaga II, strada Varianta Republicii, strada Mocani, strada Bodesti, strada Chebac – CFR, strada Chebac 6, strada Alea Pescărușilor, precum și întocmirea cărților funciare aferente acestora
13. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, precum și modificarea listei de investitii al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2022
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii și a Organigramei Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III – anul 2022 al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuşi
16. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi pe anul 2022
17. Nota de informare a Serviciului Impozite și Taxe cu privire la cererea dnei Lupu Ana Maria.
18. Diverse.

Recommended For You