Ajutoare alimentare pentru persoanele dezavantajate

În această lună a început distribuirea a peste 1100 de pachete cu alimente pentru persoanele dezavantajate din Buhuși.  Cererea este așa de mare, încât chiar din prima zi (3 martie 2021) un număr de 448 de pachete au și fost distribuite. Pachetele conțin alimente de baza, cum ar fi: conserve de carne de porc și vită, conserve cu pate, orez, zahar, compot, dulceață, mălai, făină și paste fainoase, ulei. De remarcat că toate produsele sunt fabricate în România, iar dacă te uiți atent pe etichetă veți constata că pateul de porc (conservă) are concentrația de 45%. O calitate inconstestabil mai bună decât cele vândute prin supermarket… Pachetele alimentare sunt distribuite de la Sala Polivalentă de către lucrătorii serviciului de asistență socială din cadrul primăriei Buhuși.

Beneficiarii acestui program sunt:

▪️familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

▪️ familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

▪️ persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Produsele alimentare se ridică personal de către beneficiari. Aceștia trebuie să prezinte actul de identitate în original și să depună următoarele acte doveditoare: copie buletin sau carte de identitate, copie certificat de încadrare grad de handicap (dacă este cazul).

IMPORTANT! Potrivit art.3, alin.(4) din O.U.G. nr.84/2020, persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de produse alimentare aferente unei singure categorii din care face parte la data acordării.

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) este implementat de Guvernul României. Conform datelor din documentele acestui program,  În România, în 2012, ponderea persoanelor amenințate de sărăcie sau excluziune socială era de 41,7%, în special cele afectate de unul sau mai multe din următoarele aspecte:

  • venit sub pragul sărăciei (22,6%);
  • trai în condiții de severe privațiuni materiale (29,9%);
  • trai în gospodării cu intensitate foarte scăzută a muncii (7,4%) (Institutul National de Statistica).

In acest document se arată că: ,, Persoanele vârstnice (65 ani şi peste) sunt de asemenea afectate de sărăcie (2012: 35,7%). Persoanele fără adăpost sunt o categorie vulnerabilă slab adresată de politicile sociale. Venitul Minim Garantat (VMG) reprezintă cel mai important mijloc de susţinere a persoanelor lipsite de mecanismele necesare ieşirii din sărăcie şi este reglementat de Legea 416/2001. Deşi VMG are un cuantum scăzut, are un impact considerabil de reducere a sărăciei absolute în rândul beneficiarilor. Totuşi, beneficiarii de VMG rămân printre cetăţenii cu venituri extrem de scăzute, din rândul cărora aproape unul din trei trăiesc în sărăcie absolută chiar şi după primirea ajutorului social.”

Recommended For You

Leave a Reply