Bugetarii implicați în proiectele cu fonduri europene vor primi creșteri salariale de 50%

Personalul din instituțiile și autoritățile publice care se implementează proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, inclusiv acorduri de împrumut aprobate de Parlament, dar și personalul implicat în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență (PNRR) vor beneficia de creșteri ale salariilor de bază de până la 50%.

De aceasta beneficiază și funcţiile de preşedinte și vicepreşedinte al consiliului judeţean, dar şi primarii și viceprimarii.

Majorarea se acordă numai pe perioada cât persoana îşi desfăşoară activitatea în condiţiile OUG nr. 152/2022 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. „Această măsură este necesară pentru stimularea personalului care gestionează programele operaţionale aferente perioadei de programare 2021 – 2027, cât şi PNRR, în vederea realizării investiţiilor cuprinse în PNRR şi pentru a asigura un aparat de lucru suficient de adecvat care să asigure îndeplinirea celor 507 jaloane până la data de 31 august 2026”, se arată în comunicat.

La primăria Buhusi există un birou de derulare proiecte cu finantare internatională în subordinea directă a primarului. Biroul este compus din 6 persoane, dna Oana Timofte (foto) fiind șef birou și care coordonează/implementează proiectele la nivel de UAT Buhuși.

Documente: PROIECTUL DE OUG ȘI NOTA DE FUNDAMENTARE

Personalul cu atribuții în proiecte finanțate din fonduri europene atrase de statul român sau care trebuie puse în aplicare, printre care se numără și cele cuprinse în Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), poate beneficia de o majorare de până la 50% a salariilor de bază, soldelor/ salariilor de funcție sau ale indemnizațiilor de încadrare. Anterior, Legea 153 prevedea pentru personalul din echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, și doar pentru acesta, creșteri salariale de 35%.
O creștere a salariilor în același cuantum este acordată și pentru personalul cu atribuții de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene și pentru personalul din cadrul Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți. La fel este prevăzut și pentru personalul din structura specială pentru implementarea PNRR din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Majorarea acordată nu poate depăși procentul maxim de 50% din salariul de bază, solda de funcție/ salariul de funcție sau indemnizația de încadrare.

În preambulul actului normativ (OUG 152/2022  care modifică Legea 153/2017) se motivează că dacă “nu se asigură premisele unui regim de salarizare similar celui aferent implementării politicii de coeziune, există un risc extrem de ridicat la nivelul migrării personalului înalt calificat fie către instituțiile publice care oferă o remunerare mai avantajoasă, fie către instituții europene/ internaționale sau organizații din mediul privat”. Este această motivație un aspect de fidelizare politică? Astfel de ,,motivații” s-au găsit în mod frecvent de către guvernanți, fără a se lua în considerare rezultatele celor cărora li s-au mărit salariile și nici competențele lor.

În plus, s-a stabilit și majorarea salariilor de bază a personalului Direcției generale de control financiar preventiv, autoritate din cadrul Ministerului Finanțelor care se ocupă cu coordonarea și reglementarea controlului financiar preventiv pentru toate entitățile publice, cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului.

Aplicarea acestor majorări se va face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, pe fiecare ordonator principal de credite.

La vremea respectivă prim ministrul Ciucă a motivat că ,,Nu e vorba de sporuri în plus, ci de o uniformizare a acestor prevederi.”

Surse: Avocatnet.ro si Digi24.ro

Recommended For You