Papa Francis critică ,,sedativele pentru suflet”

Papa Francis a criticat vineri, cu prilejul liturghiei Epifaniei Domnului (Bobotezei, n.r.), confortul societăţii moderne, care este nociv.

În fiecare zi, atmosfera în care trăim oferă sedative pentru suflet”, a spus suveranul pontif vineri, cu prilejul celebrării liturghiei Epifaniei Domnului, în bazilica Sfântul Petru din Roma. Papa Francisc a enumerat consumerismul, seducţiile plăcerii, dezbaterile, precum şi „idolatria bunăstării”. Toate par să ne spună ”„Nu gândi prea mult, lasă lucrurile aşa cum sunt, bucură-te de viaţă!”, a mai spus papa Francisc. Oamenii ar trebui în schimb să-şi pună întrebări şi să accepte lucrurile surprinzătoare şi imprevizibile.

Conform Catholic News Agency CNA, discursul papei Francisc face parte din textul dat mai jos:

,,Yet each day the very air we breathe is full of “tranquilizers of the soul,” surrogates meant to sedate our inner restlessness and to suppress those very questions: new items to consume, empty promises of pleasure and nonstop media controversies, the idolatry of fitness. Everything seems to tell us: Don’t overthink things; let go and enjoy life! Often we try to soothe our hearts with creature comforts. If the Magi had done that, they would never have encountered the Lord. The danger is that we sedate our hearts, sedate our souls in order to quell our inner restlessness. God, however, is always there, there within our restless questioning. In that questioning, we “seek him as the night seeks the dawn… He is present in the silence that troubles us in the face of death and the end of all human grandeur. He is present in the longing for justice and love deep within our hearts. He is the holy mystery that responds to our yearning for the Totally Other; a yearning for perfect and consummate justice, reconciliation and peace” (C.M. MARTINI, Incontri al Signore Risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, 2012, 66). That, then, is the first place where we can encounter the Lord: in restless questioning. Do not be afraid to enter into this restless questioning, for that is the path that lead us to Jesus.”

(traducere: ,,Cu toate acestea, în fiecare zi, chiar aerul pe care îl respirăm este plin de „liniștitoare ale sufletului”, surogate menite să ne calmeze neliniștea interioară și să suprime acele întrebări: articole noi de consumat, promisiuni goale de plăcere și controverse mediatice fără oprire, idolatria fitnessului. . Totul pare să ne spună: nu vă gândiți prea mult la lucruri; lasa-te si bucura-te de viata! Adesea încercăm să ne liniștim inimile cu mângâiere creată. Dacă Magii ar fi făcut asta, nu l-ar fi întâlnit niciodată pe Domnul. Pericolul este ca ne sedam inimile, ne sedam sufletele pentru a ne potoli nelinistea interioara. Dumnezeu, totuși, este întotdeauna acolo, acolo în interogarea noastră agitată. În acea întrebare, „îl căutăm așa cum noaptea caută zorii… El este prezent în tăcerea care ne tulbură în fața morții și a sfârșitului oricărei măreții umane. El este prezent în dorul de dreptate și iubire adânc în inimile noastre. El este misterul sfânt care răspunde dorinței noastre pentru Total Altul; un dor de justiție, reconciliere și pace perfectă și desăvârșită” (C.M. MARTINI, Incontri al Signore Risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, 2012, 66). Așadar, acesta este primul loc în care îl putem întâlni pe Domnul: în întrebări neliniștite. Nu vă fie teamă să intrați în această întrebare neliniștită, căci aceasta este calea care ne duce la Isus.”)

©Foto: COOLPIX/Iulian Pascaluta

Recommended For You