Justitia pe intelesul tuturor (I) Drepturi cetatenesti

In cadrul proiectului ,,TAEJ – Transparenta, accesibilitate si educatie juridica prin imbunatatirea comunicarii publice la nivelul sistemului judiciar” Consiliul Superior al Magistraturii  din Romania (CSM) a tiparit si distribuit in judecatorii, tribunale sau curti de apel un set de patru brosuri. Acestea prezinta patru mari teme diferite pe intelesul tuturor. Scopul este de a prezenta justitiabulilor aspecte din legislatie si modul de functionare al sistemului de justitie romanesc. Bosurile sunt distribuite gratuit. Acestea sunt:

  1. Drepturi cetatenesti
  2. Drept civil
  3. Executare silita in materie civila
  4. Procesul penal pe intelesul tuturor

Gazeta de Buhusi va prezenta, episodic, fiecare dintre cele patru brosuri.

Drepturi cetatenesti – brosura de 54 de pagini prezinta, in cuprinsul celor doua capitole, principiile si dispozitiile comune si drepturile fundamentale ale omului.

Capitolul I – ,,Principii si dispozitii comune” arata prin cele 7 subcapitole, aspecte importante precum universalitatea, egalitatea in fata legii, cetatenia, identitatea sau accesul liber la justitie. De exemplu, este precizat faptul ca ,,Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.”  si ca ,,Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.” – art. 21 din Constitutia Romaniei. Sunt prezentate pe scurt institutii importante, precum Avocatul Poporului si Curtea Constitutionala. Despre dreptul cetatenesc privitor la un proces echitabil se arata prevederile art. 6 din Conventia Drepturilor Omului CEDO: ,,Orice persoană are dreptul să-i fie examinată cauza sa în mod echitabil, public şi într-un termen rezonabil, de către un tribunal independent şi imparţial, stabilit prin lege, care va decide asupra drepturilor şi obligaţiilor sale civile sau asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva sa.”

Sunt aspecte pe care multi cetateni nu le cunosc, din pacate, desi legea prevede ca ,,necunoasterea legii nu exonereaza de responsabilitate”.

Capitolul II – ,,Drepturile fundamentale ale omului” – descrie in cele 28 de subcapitole aspecte importante, precum dreptul la viata si integritate fizica/psihica, libertatea individuala, libera circulatie, viata intima, familialasi privata, precum si alte drepturi ca: dreptul de vot, dreptul de a fi ales, dreptul de asociere, ertc. Sunt prezentate, de asemenea, aspecte ale muncii, cum ar fi: interzicerea muncii fortate, protectia sociala a muncii si dreptul la greva. Protectia copiilor si a tinerilor prezinta reglementarile legale generale, conditii de primire a alocatiei de stat cuvenite minorilor si sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale.

Redactia Gazeta de Buhusi considera ca studierea aspectelor juridice, la un minim necesar, este un lucru necesar pentru orice cetatean roman. Iar acest aspect este pus in practica de aceste brosuri, care descriu – pe intelesul tuturor – aspectele minime.

Recommended For You