Amenzile rutiere pot fi contestate și la judecătoria de domiciliu

Amenzile rutiere pot fi contestate, începând de ieri, și la judecătoria de domiciliu, arată noua lege de modificare a Codului Rutier. Până acum, plângerea putea fi depusă doar la instanța din locul în care a fost constatat fapta. Potrivit noilor reglementari, șoferii nemulțumiți vor avea la dispoziție 15 zile pentru a contesta sancțiunea aplicată de polițiștii rutieri.

Chiar dacă, de mai mult de un an, plângerile contravenționale, în general, pot fi introduse și la judecătoria de domiciliu, în cazul contravențiilor rutiere acest lucru nu era posibil, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a unei abateri de la Codul rutier putând fi depusă doar la judecătoria din locul în care a fost constatată fapta. Pentru a remedia această situație și pentru a da posibilitatea șoferilor de a contesta sancțiunile rutiere și la judecătoria de domiciliu, o lege ce vizează modificarea Codului rutier în acest sens a fost oficializată zilele acestea.

Legea 254/2023, ce a fost publicată luni în Monitorul Oficial și ce intră în vigoare pe 27 iulie 2023, vizează, în esență, modificarea Codului rutier. Aceasta stabilește o competență alternativă de soluționare a plângerilor legate de contravențiile rutiere.

Mai exact, pe lângă judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta, așa cum era până acum, procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor rutiere pot fi contestate și la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.

„Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul”, prevede noua lege.

Din aprilie 2022, după cum apare în Legea 107/2022, când vine vorba de plângerile contravenționale, cu excepția celor rutiere, acestea pot fi introduse și la judecătoria de domiciliu a contravenientului, nu doar la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, așa cum era înainte.

Totuși, de ce nu se puteau aplica noile reguli și contravențiilor rutiere, adică să fie posibilă contestarea unei amenzi de circulație la judecătoria de domiciliu a șoferului sancționat? Deoarece, potrivit unui răspuns primit de redacția avocatnet.ro de la Direcția Rutieră din cadrul Poliției, Legea 107/2022, prin care s-a stabilit modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, reprezintă cadrul general în materie.

În schimb, după cum sublinia Direcția Rutieră, „normele privind domeniul circulației pe drumurile publice sunt prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, care reprezintă cadrul normativ special în materie, prevederile acesteia aplicându-se cu prioritate”.

Astfel, legiuitorul stabilise anterior o competență exclusivă în sarcina judecătoriei în a cărei rază de competență a fost constatată fapta contravențională, mai era subliniat în răspunsul Direcției Rutiere. Așadar, chiar dacă OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor permitea contestarea amenzilor contravenționale, în general, atât la judecătoria unde a fost constatată abaterea, cât și la judecătoria de domiciliu, regula nu se aplica până acum și amenzilor rutiere.

Recommended For You