Facturarea electronică între firme va deveni obligatorie din 2024

Sistemul e-Factura va deveni obligatoriu de la 1 ianuarie 2024 în relația business-to-business (B2B), o decizie* în acest sens fiind dată joi de Consiliul UE. 

În perioada următoare, Ministerul Finantelor va stabili categoriile de operatori economici care au obligaţia de a emite facturi electronice în relaţia relaţia business-to-business (B2B) şi de a le transmite prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi data de la care intervine această obligaţie. Pe 25 iulie Consiliul Europei a emis o decizie de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 şi 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

România susține că facturarea electronică obligatorie pentru tranzacțiile dintre persoane impozabile stabilite în România, împreună cu obligația de a raporta datele privind tranzacțiile respective către autoritățile fiscale, ar fi benefică în privința combaterii fraudei și a evaziunii fiscale în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA). Aceasta ar permite autorităților fiscale să verifice coerența dintre TVA declarată și TVA datorată în timp util și în mod automat. O astfel de verificare automată ar îmbunătăți semnificativ competențele analitice ale autorităților fiscale române.

“În plus, introducerea facturării electronice obligatorii ar fi un instrument puternic pentru urmărirea în timp real a lanțurilor de fraudare în materie de TVA, permițând autorităților fiscale să ia măsuri imediate pentru a identifica și pentru a stopa participarea persoanelor impozabile la astfel de activități frauduloase”, se precizeaza in decizie.

Proiectul „E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronică“ a fost demarat în luna martie 2020 de către Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării colectării impozitelor şi taxelor, vizând în principal îmbunătăţirea şi consolidarea gradului de colectare a TVA şi prevenirea/combaterea evaziunii fiscale.

,,Faptul că facturarea electronică asigură o înregistrare precisă şi verificabilă a tranzacţiilor comerciale facilitează procesul de verificare şi audit, asigurând că tranzacţiile sunt conforme cu reglementările fiscale şi nu au fost manipulate în mod fraudulos. Implementarea facturării electronice obligatorii elimină posibilitatea utilizării facturilor false sau duplicat, deoarece fiecare tranzacţie este înregistrată în mod unic. Mai mult, sunt schimbări care ne vor permite să eliminăm cât mai multe declaraţii şi formalităţi fiscale, aspect care va reduce din povara fiscală pe care o suportă contribuabilii”, a declarat vineri ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, într-un comunicat. Măsura este aplicabilă până la 31 decembrie 2026 transmite Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finantelor sustine ca sistemul RO e-Factura ar avea beneficii importante atât pentru administrația publică, cât și pentru mediul privat – detaliate mai jos:

  • Oferă o imagine de ansamblu, în timp real, asupra execuției bugetare și în următoarea etapă, a tranzacțiilor în relația relația business-to-business (B2B);
  • Contribuie semnificativ la reducerea fraudei TVA la nivel național, cât și în cadrul Uniunii Europene. Va reduce pierderile asociate cu evaziunea fiscală;
  • Va fi un sistem interconectat cu celelalte sisteme deținute de statele membre ale UE;
  • Va asigura posibilitatea participării în procesul de achiziții publice a oricărei entități din oricare stat membru al Uniunii Europene;
  • Sistemul va oferi date în timp real, lucru care va conduce la eficientizarea procesului de colectare și, implicit, asigurarea necesității de investiții ale statului român;
  • Eficiență, predictibilitate și transparență în cheltuirea banilor de către instituțiile publice;
  • Va contribui la dezvoltarea mecanismului de verificare documentară (desk – audit – control ANAF – Antifraudă de la distanță) pentru acțiunile de conformare și prevenire;
  • Datele colectate prin acest sistem vor fi suport pentru analize predictive mai detaliate ale evoluției economice, identificarea asimetriilor din economie și implementarea unor politici fiscale pertinente care să asigure un cadru natural de dezvoltare al mediului de afaceri;
  • Elimină vulnerabilitățile vechiului sistem de facturare pe suport hârtie.

* este vorba despre Decizia (UE) 2023/1553

Foto: Marcel Bolos, ministrul finantelor

 

Recommended For You