Ședința Divanului Local Buhuși

Miercuri, 31 martie la orele 14,30, va avea loc ședința Divanului Local Buhuși. Datorită boliștei de covid, gâlceava va avea loc în fața tabletei. Adică online. S-a propus următoarea ordine de lucru:

1. Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.15/28.01.2021 ,,privind stabilirea
unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Buhuși și serviciile publice subordonate
Consiliului Local Buhuși, pentru anul 2021’’.

2. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii bunul imobil –
teren în suprafață de 16 mp, nr.cadastral 61120-C1-U3, situat în Buhuşi, Str. Nicolae Bălcescu, nr.5, precum
şi aprobarea întocmirii documentaţiilorde evaluare în vederea vânzării directe .

3. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii bunul imobil –
teren în suprafață de 36 mp, nr.cadastral 61120-C1-U1, situat în Buhuşi, Str. Nicolae Bălcescu, nr.5, precum
şi aprobarea întocmirii documentaţiilorde evaluareîn vederea vânzării directe.

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului
public al Orașului Buhuși, din imobil cu destinaţia de “Centrală termică” în imobil cu destinația “Cabinet
medical”, precum și aprobarea trecerii acestui imobil din domeniul public în domeniul privat al orașului
Buhuși, în vederea închirierii prin metoda licitației publice – inițiator Primarul orașului Buhuși;

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1/2021 la contractul de închiriere
pășune nr.135331/25.04.2019, încheiat între Orașul Buhuși și domnul Gavril Constantin.

6. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparține domeniului privat al localității, bunul imobil
Lot 10, alcătuit din:- terenuri cu nr. cad. 61829, 62035 ac, în suprafață de 2.762 mp și clădire identificată cu
nr. cad. 61829 – C5 în suprafață de 839 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36
(Platforma industrială Buhuşi), precum și aprobarea documentației de atribuire aferentă vânzării prin metoda
licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat.

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului
Buhuși a terenului în suprafaţă de 9.472 mp, nr. cadastral 64753 și a terenului în suprafață de 4.482 mp,
nr.cadastral 64806, situate în Buhuşi, zona “Groapa Lacului”, precum și aprobarea întocmirii documentaţiei
de evaluare în vederea concesionării prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat.

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru 3 chiriași din orașul
Buhuși.

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor repartiții la imobilul cu destinația locuință de serviciu,
aflat în fondul locativ, din orașul Buhuși, strada Libertății, blocul 227, scara E, etajul I, apartamentul 3,
pentru 4 chiriași (studenți voluntari).

10. Proiect de Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.185/26.11.2020 pentru
completarea Cap. III, art. 7, pct. 1, pct. 6, pct. 7 și pct. 8 din Regulamentul la HCL nr.106/27.06.2019
,,privind staţionarea, parcarea autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi
a serviciilor ocazionale de transport persoane pe raza oraşului Buhuşi, în Autogara situată în Buhuși, str.
Libertății, nr. 36 – proprietate privată – care să deservească transportul public de persoane’’.

11. Diverse.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *