Programul colocviilor ,,Întîlnirile de la Văratec (ediția a V-a)

Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău, Revista de Cultură ,,13 PLUS”, Asociația Culturală ,,Renașterea” Buhuși și Biblioteca Orășenească  ,,George Bacovia” Buhuși au organizat ediția a V-a la Văratec, jud. Neamț. La început de toamnă, în zilele de 4-6 septembrie, pleiada scriitorilor profesioniști băcăuani se întâlnesc iarăși pentru a dezbate aspecte literar-filosofice și lansarea de volume de scrieri personale. Desfășurată sub titlul ,,Poetica șocului: Emil Cioran și Nichita Stănescu”, adunarea scriitorilor își propune teme foarte diverse într-un spațiu sacru, precum cel de la Mănăstirea Văratec.

Programul manifestărilor culturale de la Văratec:

4 septembrie – Moderator: Ion Fercu

 Ora 10, Izvoare, com. Dumbrava Roșie,  jud. Neamț

 Biserica ,,Izvorul Tămăduirii”

 • ,,Repere spirituale. Istorie și credință”.

Prof univ. dr. Ștefan Munteanu, Preot paroh Romeo Gheorghe Leonte, Elena Chirițescu, primar.

Ora 12 – Biblioteca ,,Mihai Eminescu”; reședința prof. univ. dr. Ștefan Munteanu, scriitor, eminescolog

 • Dezbatere: ,,Treptele spiritului hiperionic eminescian”.Coordonează prof.univ. dr. Ștefan Munteanu.

Ora 16 –  Văratec

 • Petre Isachi: ,,Introducere în critica dialogică”.
 • Lansare de carte: Petre Isachi, ,,Aut Cioran, aut nihil” (Bacău, Editura Rovimed Publishers, 2003).

Prezintă: Ion Dinvale, Mihai Botez.

 5 septembrie 2023

Ora 9,30,  CentrulCultural Spiritualal Mănăstirii Văratec

 Moderator: Ion Fercu                              

Nichita Stănescu

 • Viorel Savin: ,,Nichita există!”
 • Mihai Botez: ,,Despre limba «poezească» la Nichita Stănescu”.
 • Gheorghe Jan Iscu:,,Nichita – aspecte controversate”.

 Ora 11 – Moderator: Ioan Culiță Ușurelu

 Lansare de carte: Petru Nica, ,,Safta Brâncoveanu, de la principesă la schimonahie” (Editura Salonul Literar – Vrancea, 2023).

Prezintă:  Stareța Iosefina Giosanu, muzeografa Serafima Țăruș, Mihai Botez, Petre Isachi, Ștefan Munteanu, Ion Fercu.

    Ora 16 –  Moderator: Ion Fercu                                

 • ,,Romanele din B. – un construct prozastic insolit”: lansarea celor șapte volume (București,Editura EIKON) ale romancierului Viorel Savin.

Prezintă: Mihai Botez, intervenții: Petre Isachi, Alexandru Dumitru

Ora 17,30 – Emil Cioran

 • Ion Dinvale: ,,Iubire și exasperare”.
 • Petru Botezatu: ,,Infinitul în viziunea scepticismului cioranian”.
 • Dumitru Brăneanu: ,,Cioran: «Amurgul gândurilor»”.
 • Cristina Ștefan, ,,Cioran vs. Eminescu”.
 • Petru Nica: ,,Nihilismul în filosofia lui Cioran”.
 • Culiță Ioan Ușurelu: ,,Cioran și femeile”.

6 septembrie 2023 – Moderator: Ion Fercu

 Ora 9

 • Lansare de carte: Mihai Botez, ,,Prozatori și poeți de azi (foiletoane critice)”, Bacău, Editura Egal, 2023.

Prezintă: Petre Isachi, intervenții: Viorel Savin, Alexandru Dumitru.

Ora 10.30

 • Lansare de carte: Petruș Andrei, ,,Nebunul înțelept” (Editura Sfera, Bârlad, 2023).

Prezintă:  Petre Isachi, intervenții: Mihai Botez, Alexandru Dumitru.

Ora 11. 30

 • Schițarea proiectului ediției a VI-a a manifestării ,,Întâlnirile de la Văratec”.

  Notă. Participanții la manifestare sunt invitați să fie actorii tuturor temelor propuse.

Parteneri ai manifestării: Centrul Spiritual Cultural al Mănăstirii Văratec; Revista/ Editura Salonul Literar Vrancea; Revista Floare-albastră.

 

 

 

Recommended For You