Ce pot cumpăra profesorii cu voucerele de 1.500 de lei de la stat?

Cadrele didactice (invatatorii si profesorii) şi didactice auxiliare urmează să primească suma de 1.500 de lei, începând cu luna octombrie 2023, într-o singură tranşă anuală, timp de 4 ani, până în anul școlar 2026-2027.

Cum pot fi folosiţi cei 1500 de lei:

  • 450 de lei, 30% din sumă, pot fi cheltuiți pentru orice fel de nevoi, fără justficare pe bază de factură;
    pentru plata unor cursuri de formare profesională oferite de CCD-uri sau de către formatori autorizați, etc. Teoretic, cu acești bani se pot plăti și cursurile de masterat sau doctorat;
  • cumpărarea de echipamente IT care pot fi folosite în scop didactic. Exemple: telefoane mobile, tablete, laptop-uri, computere (PC-uri), imprimante, proiectoare, monitoare, televizoare inteligente, etc.;
  • în scopul achiziționării de soft educațional, abonamente pe platformele educaționale, materiale didactice, echipamente și materiale pentru activități etc.;
  • cărți în format tradițional și în format electronic, cărți de lucru, jocuri educaționale etc.

Cadrele didactice care primesc acești bani nu îi pot folosi în alte scopuri decât cele prevăzute de Ordonanța de urgență.

Prima de carieră didactică are o valoare de 1500 de lei net și de ea  beneficiază:

  • cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat;
  • cadrele didactice din sistemul de învățământ universitar de stat care dețin gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar
  • personalul didactic auxiliar, din sistemul de învățământ universitar.

Bunurile și serviciile care pot fi achizționate cu sumele de bani din prima de carieră didactică sunt stabilite de art. (3) al OUG privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar precum și primă de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat suportate din fonduri externe nerambursabile.

Potrivit OUG nr. 58/2023, prima de cariera didactica se acorda in vederea realizarii urmatoarelor obiective:

a) sustinerea cadrelor didactice pentru adaptarea continua a competentelor educationale in vederea cresterii performantei elevilor si studentilor care participa la activitatea educationala;

b) sustinerea cadrelor didactice din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat pentru tranzitia si adaptarea continua a competentelor educationale la transformarea digitala specifica activitatilor educationale destinate elevilor si studentilor;

sustinrere [profesori

 

Recommended For You