ANUNT – 31 ianuarie, ședință Consiliul Local Buhusi

Miercuri, 31 ianuarie, incepand cu orele 14, Consiliul Local Buhusi se va intruni in sedinta. Convocarea este facuta de primarul Vasile Zaharia, in baza Codului Administrativ. Consilierilor li se supun discutiei si votului 12 proiecte de HCL. De asemenea se fac cunoscute trei rapoarte de activitate ale consilierilor locali si o informare asupra activitatii CLSU Buhusi. Sedinta este publica. Proiectele pot fi consultate aici.
Ordinea de zi propusă:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Buhuși și serviciile publice subordonate Consiliului Local Buhuși, pentru anul 2024
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană pe anul 2024 personalului Serviciului Poliția Locală Buhuși
3. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliției Locale Buhuși a aparatului de specialitate al Primarului Orasului Buhuși, conform OMD nr.893/2023
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiilor de evaluare a bunului imobil – teren în suprafață de 512 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății, nr.197, nr. cadastral 65269, în vederea vânzării directe
5. Proiect de hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii bunul imobil – teren în suprafață de 28 mp, situat în Buhuşi, Bd. Republicii, nr.1, parter, precum și aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare, în vederea concesionării directe
6. Proiect de hotărâre privind constatarea ca aparține domeniului privat al UAT Buhusi a suprafeței de teren descrisă prin nr cad 65680 – înregistrat provizoriu pe UAT Buhusi – categoria de teren pășune în suprafață de 1,1545 ha, situată în T35 P595 şi aprobarea includerii acestei suprafețe în islazul comunal în vederea compensării suprafeței de teren de 1, 1605 ha categoria pășune localizată în T35 P 592 care trebuie atribuită doamnei Ioniță Anica pentru rezolvarea problemelor generate de neincluderea suprafeței de 1,44 ha în cadrul cadastrării sistematice
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului “Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși – inițiator Primarul Orașului Buhuși.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii și a Organigramei Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din “H.C.L. nr.194/24.11.2022”, în vederea finalizării operațiunilor notariale de vânzare
10. Proiect de hotărâre privind constatarea că aparţin domeniului privat al localităţii bunurile imobile: terenuri în suprafață de 173 mp și 293 mp, situate în Buhuşi, Str. Libertății, nr.128A, teren în suprafață de 967 mp, situat în Buhuși, str. Libertații (zona stației CFR) și teren în suprafață de 680 mp, situat în Buhuși, str. Pionierilor, nr.2, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, şi de evaluare, în vederea vânzării directe
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea cuantumului chiriei ANL, pentru anul 2024, cu rata inflației de 10,4%
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia doi salariați – funcționar public și personal contractual – din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Buhuși – familia ocupațională “Administrație”, prin majorarea coeficientului cu 0,5
13. Informare privind activitatea desfășurată de membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivelul orașului Buhuși pe anul 2023 și măsurile ce se impun pentru anul 2024.
14. Raportul de activitate al Poliției Locale Buhuși pentru perioada 01.07.2023-31.12.2023, comparativ cu perioada 01.01.2023-30.06.2023.
15. Raportul de activitate al domnului consilier local Teslaru Vasile pentru perioada septembrie 2022-decembrie 2023.
16. Raportul de activitate al domnului consilier local Șarban Gheorghe pentru perioada septembrie 2022-decembrie 2023.
17. Diverse.

Recommended For You