Extinderea rețelelor de apa și a rețelelor de canalizare în Blăgești și Racova

Un nou contract de execuție lucrări în cadrul ,,PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BACĂU”, 2014-2020 s-a semnat pe 29 februarie 2024 intre SC Conextrust SA (executant) si SC CRAB SA Bacau (beneficiar). Coordonatele proiectului sint  ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+139413, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. Desi nu se precizeaza sursa de alimentare cu apa, acest proiect face parte din proiectul general in care este inclus si orasul Buhusi si care prevede alimentarea cu apa de la Barati. In opinia noastra, alimentarea cu apa de la o asemenea distanta este oarecum fantezista si costisitoare. Nu este precizat nici unde se vor deversa apele uzate preluate de canalizarea noua si de cea existenta, in conditiile in care cele doua comune nu au statii de tratare a apelor uzate. Ordinul nr. 119/2014 prevede Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei la art. 28-35

 În cadrul contractului, se vor realiza următoarele categorii de lucrări:

  1. Pentru sistemul de alimentare cu apă si sistemul de canalizare Blăgești:
  • extinderea rețelei de distribuție, cu o lungime de 42.042m, 2426 branșamente și 103 de hidranți;
  • extinderea rețelei de canalizare, cu o lungime de 38.294m, 2343 racorduri și  1053 cămine de vizitare;
  1. Pentru sistemul de alimentare cu apă si sistemul de canalizare Racova:
  • extinderea rețelei de distribuție, cu o lungime de 19.653m, 917 branșamente și 42 de hidranți;
  • extinderea rețelei de canalizare, cu o lungime de 17.796 m, cu 917 racorduri și 522 cămine de vizitare;
  • 13 stații de pompare ape uzate noi și conductele de refulare aferente cu o lungime totală de 7.275m;

Antreprenor: S.C. CONEXTRUST S.A.

 Valoarea contractului de lucrări: 158.713.680,90 lei, fără TVA

 Perioada de execuție a lucrărilor este de 27 luni, cu o garanție de 36 de luni.

Finalizarea lucrărilor va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asunate de România prin Tratatul de Aderare. Proiect este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Comunicat de presa al CRAB BAcau

Recommended For You