Miercuri, 21 aprilie, ședință de Consiliu Local Buhuși

Mâine, 21 aprilie 2021, la orele 15, ședința de Consiliu Local Buhuși se va desfăsura în sala mică a Casei de Cultura Elisabeta Bostan. Accesul este liber, dar nu este garantata exprimarea libera in sedinta. Conform ultimelor sedinte, exprimarea cetatenilor se poate face doar cu ,,acordul consilierilor”. Evident, masură ilegală. Se vor respecta masurile specifice pandemiei covid. Sedinta se va transmite LIVE doar daca vom obtine acreditarea. Conform HCL 190/2020, acreditarea se acorda in conditii care exced legea 544/2001, art. 47, alin.c

Ordinea de zi este următoarea:

1. Proiect de Hotărâre privind actualizarea ,,Registrului local al Spaţiilor verzi din oraşul Buhuşi, în sistem GIS”, ca urmare a introducerii unor spații verzi în suprafață de 4800mp amenajate prin Proiectul,, Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de gospodărire a oraşului Buhuşi pentru anul 2021
3. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii bunul imobil – teren în suprafață de 240 mp, situat în Buhuşi, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.29, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare, în vederea vânzării directe
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Buhuși si ale serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși
5. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparține domeniului privat al localității, bunul imobil Lot 4, alcătuit din: teren cu nr. cad. 61763 ac, în suprafață de 13.239,00 mp și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61763-C1 în suprafață de 1.311,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61763-C2 în suprafață de 369,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), precum și aprobarea întocmirii documentaţiei de evaluare în vederea vânzării prin metoda licitației publice
6. Proiect de Hotărâre privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a ”Listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2021
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu plata în rate, a imobilului din strada Tineretului, blocul 8, scara C, apartamentul 21, pentru doamna Porojan Aurica și a imobilului din strada Mihai Viteazu, blocul 38, scara A, apartamentul 5, pentru domnul Bucătariu Doru, ambele cu cu destinația de locuinţe aflate în fondul locativ al orașului Buhuși, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 45/28.02.2018
8. Proiect de Hotărâre privind transformarea postului vacant de Statistician din cadrul Comp. Statistică și Informatică Medicală în post vacant de Medic, precum și transformarea postului vacant de Consilier juridic din cadrul Biroului Managementul calității serviciilor medicale în post vacant de Medic din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2021 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi şi estimat pe anii 2022-2024
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2021 – venituri proprii și autofinanțate – al Școlii Gimnaziale “Ștefan cel Mare” Buhuși
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2021 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi şi estimat pe anii 2022-2024
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2021 – venituri proprii și autofinanțate – al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuși
13 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2021 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2022-2024
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2021 – prin bugetul local – al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși şi estimat pe anii 2022-2024
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2021 – venituri proprii și autofinanțate – al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2022-2024
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2021 – venituri proprii și subvenții – al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși și estimat pe anii 2022-2024
18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2021 si estimat pe anii 2022-2024
19. Proiect de Hotărâre pentru actualizarea Consiliului de administrație, al Regulamentului de organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, precum și a statului de funcții și a Organigramei acestuia – inițiatori consilierii locali: BURHUI FLORIN-BOGDAN, PINTILIE CONSTANTIN-CRISTIAN, TURCEA IONEL, URSU BOGDAN-CONSTANTIN, DIACONU FLORIN, DORNESCU GHEORGHE, FLENCHIA SORIN, LAZAROIU ADRIAN, OLARU CIPRIAN-EMILIAN, COJOCARU CRISTIAN
20. Diverse.

Recommended For You