Ai canalizare lângă casă? Atunci trebuie să te racordezi! (partea I)

Toate locuințele individuale (case, vile, etc.) care nu sunt racordate la canalizarea publică vor trebui să se racordeze (exemplu în foto 1). Într-un anunț de interes public (afișat doar la avizierul din holul primăriei – vezi foto 3) primăria Buhuși ne comunică faptul că, în conformitate cu legea 241/2006, racordarea locuințelor dvs. la canalizarea orașului este obligatorie. Obligativitatea este valabilă, deopotrivă, pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv pentru cei cu sisteme proprii de alimentare cu apă (fântâni, puțuri, izvoare).  În caz contrar nerespectarea de către utilizatori a  prevederilor art. 31 alin.14 din lege se sancționează cu amendă între 2.000 și 4.000 lei, constatarea fiind făcută de personalul Gărzii Naționale de Mediu (nu de CRAB sau primarie!). Anunțul primăriei mai spune că locuințele care nu au rețea de canalizare în apropiere, proprietarii lor sunt OBLIGAȚI să colecteze apa uzată în bazine etanșe, vidanjabile sau ministații de epurare, conform normativelor NTPA-001/2002. NU se precizează articolul din lege.

 ATENȚIE! Legea prevede obligativitatea racordării la rețeaua publică doar a celor care NU DEȚIN ,,staţii de epurare avansată (vezi foto 2) care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.” (art. 31 alin. 14). Mai mult, legea prevede că ,,factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu”. Pentru cei care dețin astfel de instalații proprii (vezi foto 2) nu se aplică legea.

 

 

În anunțul primăriei Buhuși (vezi foto 3 mai jos) se spune că in termen de 30 de zile, începând cu data afișării 5 mai 2021, toți cei care NU sunt racordați la canalizare și nici nu au bazine de colectare ape uzate trebui să facă demersurile necesare (la CRAB Buhusi) racordării astfel:

  • să depună o cerere de aviz de racordare la canalizare la sediul CRAB Buhusi, str. N.Balcescu nr.4
  • efectuarea lucrărilor de racord propriu-zis (legarea scurgerii din casă la canalizarea publică) se face de solicitant
  • încheierea unui proces verbal de recepție a lucrării, la care este prezent și un reprezentant al CRAB
  • depunderea documentelor in vederea incheierii contractului de servicii de canalizare (la CRAB) – pe baza lor semnati contractul prin care veti plati preluarea apelor uzate din gospodăria dvs. de către canalizarea publică deservită de CRAB

 În acest articol am prezentat partea generală administrativ-legislativă a serviciilor de apa și canalizare, iar în viitor vom prezenta situația concretă din orașul Buhuși. Având în vedere că în Buhuși s-au efectuat în anii trecuți lucrări de mărire a rețelei de canalizare, dar conform unor surse (neoficiale) unele tronsoane nu ar fi funcționale, vom prezenta o situație completă doar după obținerea datelor de la instituțiilor competente.

Nota: conform unor date statistice Recorder, nici o localitate invecinată cu Buhusiul nu are retea rporpie de apa/canalizare monitorizată de DSP-uri, care sa furnizeze date asupra calitatii apei.

Date statistice privind conectarea la canalizare la nivelul României

În anul 2018, un număr de 10.293.041 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând 52,7% din populaţia rezidentă a România. In regiunea Nord-est (Moldova) racordarea la sistemele de canalizare era de 36,7% din populație, exact ca în zona Sud-Muntenia, fiind cel mai mic din toată țara, față de regiunea Centru (65,0%) și Vest (59,4%). Coroborat cu gradul căștigurilor financiare, aceste date ne spun că zonele tradițional sărace ale României – Moldova și Muntenia – au și cea mai mică rețea de canalizare. Cu alte cuvinte, 65% dintre moldoveni și olteni au tot WC-ul în fundul curții… iar județul Cluj va deveni în 2023 primul județ racordat 100% la apă și canalizare.

Recommended For You