Sedinta ordinara de Consiliu Local

Azi, joi, 26 august, la orele 14, la SEDIUL PRIMARIEI, va avea loc sedinta ordinara a CL Buhusi cu urmatoarea ordine de zi, data mai jos. Intrarea libera.

1. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local
Buhuși în consiliul de administrație al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea’’ Buhuși, pentru
anul școlar 2021 -2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe
trimestrul II – anul 2021 al Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi – inițiator Primarul
orașului Buhuși;
3. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local
Buhuși în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuși,
pentru anul școlar 2021 -2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
4. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local
Buhuși în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși,
pentru anul școlar 2021 -2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
5. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local
Buhuși în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuși,
pentru anul școlar 2021 -2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe
trimestrul II – anul 2021 al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Buhuşi – inițiator
Primarul orașului Buhuși;
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe
trimestrul II – anul 2021 al Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Buhuşi – inițiator
Primarul orașului Buhuși;
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe
trimestrul II – anul 2021 al Școlii Gimnaziale „Mihail Andrei” Buhuşi – inițiator
Primarul orașului Buhuși;
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu plata în rate, pe o
perioadă de 5 ani și stabilirea cuantumului ratei și a dobânzii lunare, cu începere de la
data de 01.09.2021 până la data de 31.08.2026, a imobilului cu destinația de locuinţă
aflată în fondul locativ al orașului Buhuși din strada Tineretului, blocul 7, scara D,
apartamentul 5, pentru doamna Ceaun Elena, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.
45/28.02.2018 și H.C.L. nr. 110/30.06.2021 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartiției locuinței de serviciu pentru
un an de zile, aflată în fodul locativ al orașului Buhuși, strada Primăverii, blocul 7, scara
B, etajul IV, apartamentul 19, pentru doamna Falub Andrea – inițiator Primarul orașului
Buhuși;
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii directe de către S.C.
HERACOM S.R.L. a unui teren în suprafață de 19 mp, aparținând domeniului public al
orașului Buhuși, situat în Buhuşi, str.Libertății, Bl.227, parter, în vederea amenajării, pe
structură de lemn, a unei terase acoperite – inițiator Primarul orașului Buhuși;
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe
trimestrul II – anul 2021 al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi – inițiator
Primarul orașului Buhuși;
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului în
suprafață de 16.609 mp, nr.cadastral 62077, aparținând domeniului public al orașului
Buhuși, situat în Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.157, în vederea implementării obiectivului
investițional “Construire și dotare creșă” – inițiator Primarul orașului Buhuși;
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de
concesionare nr.5449/06.03.2014, încheiat între Consiliul Local Buhuși și S.C. Hunting
Fun S.R.L. – inițiator Primarul orașului Buhuși;
15. Raportul de audit ad-hoc al misiunii cu tema ,,Evaluarea modului de
respectare a cadrului legal privind veniturile realizate din sponsorizări și alte surse de
venit’’, efectuată la Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși, dispusă prin ordinul de serviciu
nr.17759/03.06.2021 de către ordonatorul principal de credite, ca urmare a sesizării
domnului Cojocaru Cristian – consilier local.
16. Solicitarea comună a administratorilor și angajaților societăților comerciale
situate pe strada N. Bălcescu, oraș Buhuși.
17. Diverse.

Recommended For You