Activitatea prestată de o Persoană Fizică Autorizată (PFA) va fi recunoscută ca vechime în muncă

Senatul a adoptat recent (luni, 4 oct.2021) un proiect privind recunoaşterea activităţii economice desfăşurate de către persoanele fizice autorizate (PFA) ca fiind vechime în muncă şi, după caz, vechime în specialitate.

Propunerea legislativă, iniţiată de parlamentari USR PLUS (deputatul Beniamin Todosiu și senatorul Andrei Postică), are ca obiect de reglementare completarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu un nou articol potrivit căruia activitatea prestată de PFA să fie considerată vechime în muncă şi, după caz, vechime în specialitate.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, 22,6% din populația activă a României lucrează pe cont propriu sau ca lucrători familiali neremunerați. În expunerea de motive, parlamentarii USR PLUS, arată că necesitatea intervenției legislative este justificată de lipsa unui astfel de articol în lege, care de-a lungul timpului a descurajat activitatea PFA-urilor sau le-a discriminat.

La adoptarea din Senatul Romaniei a fost adus si un amendament si anume acela că activităţile economice desfăşurate de persoana fizică autorizată constituie vechime în muncă şi, după caz, vechime în specialitate „dacă activitatea economică pe care o desfăşoară a produs venituri nete în anul supus recunoaşterii vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară şi este înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte recunoaşterea vechimii”.

In acest moment mai este necesară adoptarea sa si de Camera Deputaților, cameră decizională.

Articolele de lege nou introduse sunt:

,,(1) Activitățile economice desfășurate de persoana fizică ca PFA constituie vechime în muncă și, după caz, vechime în specialitate.

(2) Vechimea în muncă și, după caz, vechimea în specialitate, este considerată perioada în care PFA a desfășurat activitate economică și a achitat contribuțiile, taxele și impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.”

Initiatorii proiectului sustin ca ,,„Propunerea legislativă face o reparație morală și legală pentru persoanele fizice autorizate, care desfășoară o activitate economică și îți plătesc toate taxele și impozitele legale, dar activitatea nu le este considerată vechime în muncă.

Recommended For You