AZI – sedinta de consiliu local

Astazi, la orele 15, la sediul Primariei Buhusi, va avea loc sedinta de Consliu Local convocata de primarul Zaharia. Ordinea de zi este:

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a târgului săptămânal din oraşul BUHUŞI – inițiator Primarul orașului Buhuși.

2. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.1 din HCL nr.132/26.08.2021 ,,privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Buhuși în consiliul de administrație al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea’’ Buhuși, pentru anul școlar 2021 -2022’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși.

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010 – inițiator Primarul orașului Buhuși;

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare – inițiator Primarul orașului Buhuși;

5. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii bunul imobil – teren în suprafață de 8 mp, nr.cadastral 63301, situat în Buhuşi, Str. Nicolae Bălcescu, nr.1, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de evaluare în vederea vânzării directe – inițiator Primarul orașului Buhuși.

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartiției imobilului din fondul locativ al orașul Buhuși, strada 9 Mai, numărul 2, etaj 1, apartamentul 3 (camera 103), pentru domnul Rachieru Dumitru – inițiator Primarul orașului Buhuși.

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii directe de către S.C. HERACOM S.R.L. a unui teren în suprafață de 19 mp, aparținând domeniului public al orașului Buhuși, situat în Buhuşi, str.Libertății, Bl.227, parter, în vederea amenajării, pe structură de lemn, a unei terase acoperită – demontabilă – inițiator Primarul orașului Buhuși.

8. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi pe anul 2021 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

9. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, precum și modificarea obiectivelor de investiții pe anul 2021 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

10. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli si a listei de investitii a Consiliului Local Buhuşi pe anul 2021 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

11 – SUPLIMENTAR – Modificarea anexei HCL 157/2021 privind asocierea CJ – Jud Bacau cu Orasul Bacau pentru asfaltarea str Orbic

12 – Diverse

Recommended For You