Inflaţia va aduce scumpiri serioase la alimente şi energie

Banca Naţională a României a anunţat (în Raportul privind inflaţia) că rata anuală a inflaţiei va creşte până în aprilie 2022.
Pentru finalul anului curent, inflaţia este prognozată a fi de 7,5%, dar, după expirarea măsurilor de compensare luate de Guvern, rata anuală a inflaţiei IPC va reflecta majorări de o magnitudine ”substanţială”, atingând 8,6% în trimestrul II 2022.
Pe termen scurt, traiectoria este marcată de presiunile venite din partea costurilor producătorilor (cheltuielile cu energia, materiile prime – în special produsele agroalimentare, bunurile intermediare, transportul), mai arată documentul.
Estimarea de scumpire a energiei e de 22,9% pentru finele anului curent şi de 16,0% pentru sfârşitul celui viitor.
Pentru finele anului curent, o contribuţie inflaţionistă în creştere este atribuită şi preţului combustibililor, reflectând majorarea recentă a cotaţiilor ţiţeiului, în timp ce evoluţiile nefavorabile de pe piaţa lemnului vor fi parţial atenuate prin reducerea TVA, de la 19% la 5%. În acest context, valorile previzionate pentru dinamica anuală a preţurilor bunurilor energetice sunt de 22,9% pentru finele anului curent şi de 16,0% pentru sfârşitul celui viitor.
Dinamica anuală a preţurilor alimentelor (LFO) este prevăzută a se poziţiona la finele anilor 2021 şi 2022 la nivelul de 7,3% şi, respectiv, de 5,7%. Comparativ cu prognoza anterioară, sunt anticipate evoluţii uşor mai nefavorabile pe termen scurt, pe fondul condiţiilor prielnice de cerere, dinamica anuală pentru sfârşitul anului curent fiind reevaluată în sus cu 1,0 punct procentual. Pentru anii 2022 şi 2023, traiectoria a fost fundamentată în ipoteza înregistrării unor producţii agricole normale.
Scenariul de evoluţie a grupei produselor cu preţuri administrate (unde 75% din ponderea grupei este deţinută de medicamente şi apă, canal, salubritate) prevede creşteri anuale ale preţurilor aferente de 5,7% pentru finele anului curent şi 2,5% pentru sfârşitul celui viitor, fundamentate în principal pe baza evoluţiilor istorice. Suplimentar, valoarea pentru decembrie 2021 reflectă o majorare de 30% a tarifului la energia termică livrată consumatorilor casnici, anticipată pentru luna noiembrie, în timp ce nivelul previzionat pentru finele anului viitor este marcat de reducerea TVA, de la 19% la 5%, a acestui tarif începând cu luna ianuarie 2022.

Recommended For You