21 decembrie – Sedinta ordinara a Consiliului Local Buhusi

Primarul Vasile Zaharia convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 21.12.2021, ora 15.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu proiectul ordinii de zi dat mai jos. Sedinta se desfasoara cu respectarea regulilor sanitare pentru perioada starii de alerta.

Ordinea de zi este:

1. Proiect de Hotărâre privind transformarea unor funcții publice si contractuale precum și modificarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
2. Proiect de Hotărâre pentru completarea art.4 din HCL nr.161/30.09.2021 ,,privind constatarea că aparține domeniului privat al localității suprafața totală de 76,2753 ha cu destinația de teren arabil, însușirea documentației de evaluare nr.37/27.07.2021, a documentației cadastrale, precum și aprobarea închirierii acestora în condițiile legii’’- inițiator Primarul orașului Buhuși;
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Complexului de Servicii Comunitare, din cadrul Direcției de Asistență Socială Buhuși, administrate și finanțate din bugetul local pe anul 2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
4. Proiect de Hotărâre privind însușirea documentației de evaluare nr.36315/11.11.2021, a documentației cadastrale nr.65346, precum și stabilirea prețului de concesiune directă a bunului imobil – teren în suprafață de 10 mp, aparținând domeniului privat al localității, situat în Buhuşi, Str. Mihai Viteazu – inițiator Primarul orașului Buhuși;
5. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.2, litera b) din Anexa la HCL nr.152/30.09.2021 ,,privind modificarea criteriului de vechime în specialitatea studiilor pentru concursul ce se va organiza în vederea ocuparii funcției contractuale vacante, de conducere, de director al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși;
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere aflate în derulare, a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării locurilor de parcare de reşedinţă, pentru anul 2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole(intravilan, extravilan), terenuri utilizate în scop utilitar(persoane juridice, fizice), amplasare chioşcuri, terase de vară și Piața Centrală Agroalimentară, pentru anul 2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartiției imobilului din fondul locativ al orașul Buhuși, strada Tudor Vladimirescu (”Clădire cămin Schultz”), numărul 77, pentru doamna Dumitru Doinița – inițiator Primarul orașului Buhuși.
9. Diverse.

Recommended For You