Elevii buhușeni vor primi burse

Elevii buhușeni vor primi burse de merit și burse sociale. Hotărârea a fost adoptată în ședința de azi, 16 dec 2021, pe baza unui proiect care prevedea suma de 915.100 lei  pentru un total de 2.578 de burse pentru elevii buhușeni. Bugetul de stat al României finanțează cea mai mare parte a sumei, respectiv 863.000 de lei (94,3%), iar bugetul orașului Buhuși contribuie cu diferența de 52.100 lei (5,7%). Actul legislativ care prevede acordarea acestor burse este OMEC nr.5576/2011., care este in vigoare din 2011 dar statul roman, prin reprezentanții săi, nu au respectat legea.

Pentru unitățile de învățământ se vor aloca următoarele sume:

Liceul Teoretic ,, Ion Borcea ,, : 642.000 lei – pentru 1.777 de burse
Scoala Gimnaziala ,, Stefan cel Mare” : 85.000 lei pentru 238 de burse
Scoala Gimnaziala,, Mihai Eminescu” : 172.100 lei pentru 508 de burse
Scoala Gimnaziala ,, Mihail Andrei” : 16.000 lei pentru 55 de burse

Conform directorului unei școli, elevii merituoși vor fi recompensați LUNAR cu următoarele sume:

  • 722 de elevii cu media 9,50 – 10 primesc suma de 150 lei/luna/elev (bursă merit)
  • 941 de elevii cu media 8,50 – 9,49  primesc suma de 100 lei/luna/elev (bursă merit)
  • 151 de elevii cu media peste 7,00 primesc suma de 120* lei/luna/elev (bursă de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare – art. 9 din OMEC)

Bursele sociale vor fi acordate unui număr de 764 de elevii care provin din familii fără venit – 100 lei/elev/lună

Conform acestui HCL aceste burse sunt acordate pentru semestrul I pe lunile septembrie…. decembrie 2021 din anul școlar in curs (2021-2022).

Observație: HCL-ul adoptat nu prevede diferentierea burselor de merit pe cele două categorii de note

Actualizare: Intr-o postare pe pagina sa, primarul Zaharia anunta ca ,,Din semestrul al II-lea al anului școlar curent, bursele vor fi mărite semnificativ, iar acest lucru trebuie să fie un stimulent important pentru elevi.”  Mai mult, ca urmare a articolului Gazetei, oficialii primariei s-au sesizat si CL Buhusi a fost convocat de primar pentru indreptarea erorii materiale din art. 1 alin 1 si 2.

*in HCL initial apare gresit  suma de 125 lei/elev – suma a fost ajustata la valoarea de 120 lei, corectata ulterior prin PH de indreptare a unei erori materiale

Recommended For You