Sedinta de CL in ultima zi a lunii martie

Maine, 31 martie 2022, la orele 14, la sediul Primariei Buhusi va avea loc sedinta de CL. Accesul este liber. Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Buhuşi, Județul Bacău în conformitate cu prevederile Ordinului MLDPA nr.25/2021, modificat prin Ordinul nr.846/2021 coroborate cu prevederile OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ, modificată și completată – inițiator Primarul orașului Buhuși;
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public și privat destinat parcării autovehiculelor în orașul Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
3. Proiect de Hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local Buhuși a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pe anul 2021 ale Secretarului General al UAT Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
4. Proiect de Hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Județean Bacău în vederea trecerii bunului imobil-teren, în suprafață de 2.692 mp, nr. cadastral 64130, din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al orașului Buhuși și declararea lui ca bun de uz și de interes public local – inițiator Primarul orașului Buhuși.
5. Proiect de Hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de către Camera de Conturi Bacău prin Raportul de follow-up nr.15806/09.02.2022 și prin Decizia nr.6/3 din 15.02.2022 – de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.6/25.01.2018, precum și aprobarea continuării demersurilor în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului local – inițiator Primarul orașului Buhuși;
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii directe a suprafeței de 15 mp, aparținând domeniului public al orașului Buhuși, situate în str. Libertății, în vederea amplasării unor mese cu scaune – inițiator Primarul orașului Buhuși.
7. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 din “H.C.L. nr.35/24.02.2022 privind aprobarea întocmirii documentaţiilor de dezlipire în 3 loturi și evaluarea terenului în suprafață de 2.836,00 mp mp, situat în intravilanul orașului Buhuşi, Str. Libertății (zona fostului târg săptămânal) în vederea concesionării prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat” – inițiator Primarul orașului Buhuși;
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii de acte adiționale la contractele de închiriere pășuni având ca scop actualizarea valorii volumelor de lucrări care trebuie efectuate pe pășunile închiriate de UAT Buhuși în funcție de tabelele 6.1a și 6.1b din amenajamentul pastoral aprobat prin HCL nr.43/2019, precum și actualizarea Contractului-cadru de închiriere a pajiștilor – inițiator Primarul orașului Buhuși;
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferentă închirierii prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat a 2 loturi terenuri agricole, aparținând domeniului privat al orașului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
10. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2022 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
11. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei dnei COJOCARU NATALIA – inițiator Primarul orașului Buhuși;
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii directe de către S.C. HERACOM S.R.L.a unui teren în suprafață de 19 mp, aparținând domeniului public al orașului Buhuși, situat în Buhuşi, str.Libertății, Bl.227, parter, în vederea amenajării, pe structură de lemn, a unei terase acoperită – demontabilă – inițiator Primarul orașului Buhuși;
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii directe de către S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. a unui teren în suprafață de 18 mp, aparținând domeniului public al orașului Buhuși, situat în Buhuşi, Bd. Republicii, Bl.42, parter, în vederea amenajării, pe structură de lemn, a unei terase acoperită – demontabilă – inițiator Primarul orașului Buhuși;
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii directe a suprafeței de 11 mp, aparținând domeniului public al orașului Buhuși, situate în str. N. Bălcescu, în vederea promovării și expunerii de produse, pentru activitatea de florărie – inițiator Primarul orașului Buhuși;
15. Proiect de Hotărâre pentru actualizarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, precum și a statului de funcții și a Organigramei acestuia – inițiator Primarul orașului Buhuși;
16. Raportul de activitate al domnului consilier Mihalcea Spiridon pentru anul 2021.
17. Informare privind situația încasării taxei de salubritate și a plăților efectuate pe domenii de salubritate în anul 2021.
18. Diverse.

Recommended For You

Leave a Reply