Ajutorul umanitar al Bisericii Ortodoxe Române pentru victimele războiului din Ucraina

Pe fondul gravei crizeu manitare provocate de războiuldin Ucraina, Biserica Ortodoxă Română a continuat acțiunile salesocial-filantropice. În perioada 15 aprilie-15 mai 2022, pe platforma online ajutăcubucurie.ro a Patriarhiei Române în colaborare cu Federația Filantropiaa fost donată suma de16.888 lei. La nivelul Patriarhiei Române, în perioada15 aprilie – 15 mai 2022, s-au adăugat ca participante la acțiuni caritabile 880persoane din rândul preoților și al voluntarilor.

Sprijinul umanitar acordat în perioada menționată mai susa însumat 1.374.868 lei, acesta constând în bani și produse (hrană caldă, alimente, hranăpentru bebeluși, produse igienico-sanitare, medicamente, pături, articole de îmbrăcăminte, jucării etc.). La acest sprijin se adaugă serviciisociale în derulare (de traducere2.104 beneficiari,de consiliere și orientare2.686 beneficiari, medicale139 beneficiariși educaționale891 beneficiari, precum și sprijin logistic, constând în spații de adăpost – cort/containere și transport).

În ceea ce privește cazarea refugiaților, locurile pentru aceștia se ridică actualmente la 4.954, dintre care 3.610 cu servicii de masă incluse.

În legătură cu organizarea de transporturi umanitare, în această perioadă au fost realizateîncă160 transporturi în România,12transporturi în Ucrainași2transporturi în Republica Moldova. Valoarea acestor noi transporturi este de551.807 lei.

Campania Patriarhiei Române „Donează sânge pentru Ucraina” a continuat și în ultima perioadă, la ea participând 198 de noi persoane donatoare.

În perioada 15 aprilie – 15 mai 2022, ajutorul umanitar oferit de eparhiile Bisericii Ortodoxe Române și FederațiaFilantropia este în valoare de2.750.820 lei.

 Astfel, ajutorul total oferit de Biserica Ortodoxă Română de la declanșarea războiului din Ucraina până în acest moment este de 35.130.186 lei.

Comunicat al Biroului de presa al Patriarhiei Romane.

Recommended For You