Programul colocviilor ,,Întîlnirile de la Văratec (ediția a V-a)

Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău, Revista de Cultură ,,13 PLUS”, Asociația Culturală ,,Renașterea” Buhuși și Biblioteca Orășenească  ,,George Bacovia” Buhuși au organizat ediția a V-a la Văratec, jud. Neamț. La început... Read more »