Drept la replică

Convinşi de faptul că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, care cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice, conştienţi, totodată, că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine, ţinând cont de faptul că exercitarea dreptului la libera exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi, directorul și fondatorul Gazetei de Buhuși adoptă următoarea decizie:

Art. 1. – Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate, care considera că drepturile sau interesele legitime ale sale au fost lezate, prin prezentarea în cadrul unui articol a unor fapte pe care le consideră neadevărate, beneficiază de dreptul la replică în condițiile legii.

Art. 2. – (1) Dreptul la replică NU poate fi solicitat  in urmatoarele cazuri:
a) pentru judecăţi de valoare;
b) în situaţia în care redactorul/redactorii au respectat principiul audiatur et altera pars;
c) în situaţia în care se solicită replică la replică;
d) în cazul în care redactorul sau publicaţia răspunde acuzaţiilor unei persoane, cu condiţia să nu afecteze drepturile sau interesele legitime ale unui terţ;
e) în cazul unui acord scris încheiat de redacţia ziarului Gazeta de Buhuși cu persoana lezată.

(2) Respectarea principiului audiatur et altera pars presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare în cadrul aceluiaşi articol sau reportaj.

Art. 3. – (1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate, care considera că drepturile sau interesele legitime ale sale au fost lezate, prin prezentarea în cadrul unui articol în Gazeta de Buhuși a unor informaţii inexacte, beneficiază de dreptul la rectificare.

Procedura exercitării dreptului la replică

Art. 4. – (1) Persoanele care considera că drepturile sau interesele legitime lor au fost lezate prin prezentarea unor fapte neadevărate şi care doresc să beneficieze de dreptul la replică vor transmite personal si în scris, la sediul redacţiei Gazetei de Buhuși, o cerere care va conţine următoarele:

a) numele complet al persoanei care se consideră vătămată, adresa acesteia, telefonul și orice alt mijloc care să facă posibilă contactarea sa rapidă şi eficientă;

b) numărul ziarului şi/sau articolul în care s-a produs lezarea, in copie

c) faptele neadevărate pentru care se solicită dreptul la replică;

d) motivarea cererii si semnarea olografa;

e) textul replicii și semnătura olografă pe fiecare pagina (2 ex.)

f) copia chitantei / OP plata contravaloarea servicii ocazionate de dreptul la replica in contul Gazetei de Buhusi, conform tarifului nostru (vezi art. 9)

(2) În cazul minorilor cererea va fi semnata si legalizata la notar public de parinti, fara exceptie. In caz contrar este nula.

Art. 5. – Textul replicii trebuie să se refere numai la faptele neadevărate contestate, să fie exprimat în limitele decenţei şi să nu conţină ameninţări sau comentarii marginale.

Art. 6. – Cererea va fi înregistrată de redacţia ziarului Gazeta de Buhuși cu precizarea datei şi orei primirii, iar solicitantului i se va înmâna o dovadă scrisă în acest sens.

Art. 7. – Termenul de transmitere a cererii este de cel mult 30 de zile de la data publicării articolului în care s-a produs lezarea.

Art. 8. – Redacţia ziarului Gazeta de Buhuși poate refuza dreptul la replică în următoarele situaţii:

  1. a) cererea nu a fost trimisă în termenul prevăzut de art. 7;
  2. b) textul replicii nu întruneşte condiţiile stabilite de art. 5;
  3. c) lungimea textului depăşeşte cu mult necesarul dreptului la replică, iar persoana lezată nu acceptă scurtarea textului;
  4. d) persoana care solicită dreptul la replică nu respectă condiţiile prevăzute la art. 4;
  5. e) redacţia ziarului Gazeta de Buhuși deţine dovezi care probează adevărul faptelor prezentate.
  6. f) persoana care solicită dreptul la replică nu plătește contravaloarea cheltuielilor ocazionate de acest drept.

Art. 9. – (1) Redacţia ziarului Gazeta de Buhuși va decide, în termen de de cinci zile de la data primirii cererii de acordare a dreptului la replică, dacă îi va da curs sau nu. In caz favorabil se face plata contravalorii publicarii dreptului la replica.

(2) În cazul în care redacţia Gazeta de Buhuși decide acordarea dreptului la replică, va comunica persoanei lezate, în termen de cinci zile de la data primirii cererii, următoarea dată a apariţiei ziarului în care va fi publicat dreptul la replică.

(3) În cazul în care redacţia ziarului Gazeta de Buhuși refuză să acorde dreptul la replică, va comunica în scris solicitantului decizia luată şi motivarea acesteia, în termen de cinci zile de la primirea cererii. În refuzul motivat se vor mai comunica solicitantului ca are posibilitatea, în cazul în care acesta este nemulţumit de decizia redacţiei, de a se adresa instanţelor judecătoreşti;

Art. 10. – Dreptul la replică va fi publicat în următorul număr tiparit al ziarului de la data aprobării cererii, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate: în cadrul aceleiaşi secţiuni, aceleiaşi pagini, în limitele aceleiaşi lungimi de semne şi cu precizarea articolului în care s-ar fi produs lezarea.

Pentru alte detalii vă rugăm să ne contactați.

(varianta revizuita – iulie 2022)